Za tradicí moravského venkova

Cílem projektu je ve spolupráci s místními základními školami provést zmapování tradiční produkce, potravinářské i řemeslné a informaci o tradičních producentech v území poskytnout široké veřejnosti. Výstupem bude vytvoření webové prezentace producentů v území, tištěná publikace (katalog) těchto producentů, která bude k dispozici pro všechny obce a města v území, dále o vybraných nejzajímavějších tradičních výrobách bude pořízeno video, které bude distribuováno do škol jako doplňková učební pomůcka. Mimoto bude pořízeno vybavení pro pořádání jarmarků a akcí (pódium, stánky, velkokapacitní stany a pivní sety).

 

Z každé zapojené školy se autoři nejlepšího projektu budou moci zúčastnit exkurze na území partnerských MAS a představit tam produkci z našeho regionu. 

Struktura financování projektu    
     
Celkové výdaje projektu  2 715 000,- Kč  
Výdaje, na které je požadována dotace 2 712 000,- Kč 100%
Dotace 2 440 800,- Kč 90%
Dotace – příspěvek EU 1 952 640 Kč 80%
Dotace – příspěvek z národních zdrojů 488 160 Kč 10%
     
Výdaje projektu na MAS Slavkovské bojiště 1 250 407,- Kč  
Dotace pro MAS Slavkovské bojiště 1 125 366,- Kč  

 

Exkurze na Vyškovsko

Exkurze na Vyškovsko
Ve středu 10.9.2014 se uskutečnila další z exkurzí žáků ZŠ v rámci projektu Za tradicí moravského venkova tentokrát na Vyškovsko. Brzy po začátku školního roku, ve středu 10.9.2014, se uskutečnila další exkurze škol ZŠ MAS Za humnama, tentokrát v partnerské MAS Společná cesta. Své zástupce vyslaly základní školy v Těšanech, Křenovicích, Měníně a Slavkově (ZŠ Tyršova). Poznávací exkurze se zúčastnilo asi 30 žáků II. stupně, kteří se aktivně zapojili do projektu už od…

Exkurze škol z partnerských MAS

Exkurze škol z partnerských MAS
Ve dnech 24.6. a 25.6. se na území MAS za místními výrobci vypravilo na 60 dětí ze ZŠ ze Strážnice, Vnorov, Hroznové Lhoty a Dražovic. Exkurzemi škol z partnerských MAS Strážnicko a MAS Vyškovsko (Společná cesta) pokračuje projekt Za tradicí moravského venkova. V úterý 24.6. přijelo 35 dětí ze základních škol ve Strážnici, Vnorov a Hroznové Lhoty. Ve společenském sále v Křenovicích se setkaly s žáky křenovické školy a navzájem si představili svoje poznatky o výrobcích ze svých regionů. Ze…

Řemeslný jarmark ve Slavkově

Řemeslný jarmark ve Slavkově
V sobotu 31.5. se na náměstí ve Slavkově konal jarmark tradičních řemesel v rámci projektu Za tradicí moravského venkova. Vydařené počasí přálo návštěvníkům, kteří přišli na oslavy Dnů Slavkova a Svatourbanských hodů. Této příležitosti využila MAS Za humnama a v rámci svého partnerského projektu Za tradicí moravského venkova uspořádala jarmark tradičních řemesel z území MAS Za humnama s kulturním…

Zapůjčení mobiliáře

Zapůjčení mobiliáře
Z projektu Za tradicí moravského venkova MAS Slavkovské bojiště pořídila mobiliář k zapůjčení na akce do území. K dispozici je mobilní zastřešené pódium, 2x stany, 20 prezentačních stánků nebo 20 pivních setů. Podmínky pro zapůjčení ve výpůjčním řádu.  

PROGRAMY ROZVOJE OBCÍ

PROGRAMY ROZVOJE OBCÍ
MAS Slavkovské bojiště pomáhá zpracovat obcím na svém území programové dokumenty na období let 2016 - 2021 podle aplikace Tvorba PRO. V loňském a letošním roce bylo již zpracováno 26 programů obcí. Zpracovány pracovníky MAS Slavkovské bojiště byly PRO těchto obcí: Hodějice, Heršpice, Němčany, Bošovice, Nížkovice, Otnice, Šaratice, Hostěrádky - Rešov, Vážany nad Litavou, Velešovice, Prace, Kobylnice, Zbýšov, Měnín, Těšany, Pozořice, Sokolnice, Podolí, Viničné Šumice,…