Výzva MAS Slavkovské bojiště z Programu rozvoje venkova

MAS Slavkovské bojiště plánuje v polovině ledna vyhlásit výzvu z Programu rozvoje venkova ve třech opatřeních: Rozvoj zemědělských podniků, Rozvoj zpracovatelských podniků a Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky. Školení pro žadatele proběhne ve čtvrtek 11.1.2018 v 16:00 (od 15:30 prezence) v Hruškách u Slavkova, v prostorách hasičské zbrojnice, Hrušky 2. Více o připravovaných výzvách zde: http://www.mas-slavkovskebojiste.cz/vyzvy-mas/63/clanek