Vyhlášené výzvy

Vážení návštěvníci,

omlouváme se, ale tento web je starou prezentací MAS Slavkovské bojiště, novou www prezentaci a aktuální informace naleznete na adrese


http://slavkovskebojiste.cz

 

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Opatření SCLLD

OPZ 5 Prorodinná opatření

Oprávnění žadatelé

Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Poradenské a vzdělávací instituce; Sociální partneři; Školy a školská zařízení, OSVČ, Obchodní korporace.

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

   8.12. 2017 od 8:00 hodin

Ukončení příjmu žádostí o podporu

31.1. 2018 ve 12:00 hodin

Alokace výzvy

6 155 000 Kč

Min. výše způsobilých výdajů

400 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů

2 000 000 Kč

Výše dotace

100 % / 95 % / 85 % (dle typu příjemce)

Zaměření výzvy

Cílem výzvy je podpora vzniku nových a udržení stávajících zařízení pro umístění předškolních a školních dětí s ohledem na podporu lepšího uplatnění rodičů na trhu práce.

Podpora je realizována formou nabídky doplňkových aktivit pečujících o děti v době, kdy jsou jejich rodiče v zaměstnání. Jedná se o: 

Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování: Podpora je určena na vybudování a zajištění služeb péče o děti, které doplní stávající kapacitu institucionálních forem. Cílem je podpořit zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání. V současné době si řada rodičů musí přizpůsobit zaměstnání vzdělávacím institucím a jejich provozní době, případně už při výběru nového zaměstnání jsou provozní dobou limitování. 

Doprovody na kroužky a zájmové aktivity: Podpora je na zajištění bezpečné cesty na odpolední kroužky a zájmové aktivit pro děti ve formě doprovodu. Doprovody na kroužky a zájmové aktivity mají být cíleně pro děti, jejichž rodiče jsou v době zmíněných aktivit v zaměstnání a nemají možnost zajistit dětem bezpečný doprovod na odpolední aktivity. 

Příměstské tábory: Podpora je určena na zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin, kdy institucionální vzdělávací služby nefungují a rodiče dětí jsou nuceni řešit zajištění péče o ně. Smyslem podpory je umožnit rodičům vykonávat své zaměstnání v maximální míře ve formě služeb péče o děti.

 

Společná doprava dětí do/z škol: Podpora je určena na zajištění dopravy dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora. Snahou je podpořit rodiče v oblasti zaměstnanosti, kdy rodiče nemusí své zaměstnání přizpůsobovat provozním dobám výše zmíněných vzdělávacích institucí či příměstských táborů.

 

Vzdělávání pečujících osob: Jedná se o další profesní vzdělávání pro pečující osoby zaměřené na zlepšení jejich přístupu na trh práce, včetně výkonu samostatné výdělečné činnosti. Volba profesního vzdělávání musí odpovídat potřebám podporované cílové skupiny a musí mít vazbu na projektem deklarované pracovní uplatnění.

 

Kombinace předešlých bodů: V rámci žádosti a projektu je možné kombinovat předešlé aktivity do jednoho projektu, nicméně je důležité si nastudovat specifika jednotlivých aktivit, kde jsou konkrétní podmínky uvedeny.

Dokumenty výzvy

text-vyzvy-opz-prorodinn-opatreni.pdf text-vyzvy-opz-prorodinn-opatreni.pdf [PDF, velikost: 884,1 kB]


priloha-c.2-hodnoceni-a-vyber-projektu.pdf priloha-c.2-hodnoceni-a-vyber-projektu.pdf [PDF, velikost: 848,1 kB]

priloha-c.-3-eticky-kodex.pdf priloha-c.-3-eticky-kodex.pdf [PDF, velikost: 354,3 kB]

priloha-c.-4-stanovy-mas-sb.pdf priloha-c.-4-stanovy-mas-sb.pdf [PDF, velikost: 3,3 MB]

Přílohy č. 5:

jednaci-rad-kontrolni-komise.pdf jednaci-rad-kontrolni-komise.pdf [PDF, velikost: 913,3 kB]

jednaci-rad-rad-spolku.pdf jednaci-rad-rad-spolku.pdf [PDF, velikost: 844,2 kB]

jednaci-rad-rad-vyberove-komise.pdf jednaci-rad-rad-vyberove-komise.pdf [PDF, velikost: 969,5 kB]

Další dokumenty OPZ

Výzva č. 047 pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje, včetně příloh ke stažení zde

Pravidla pro žadatele a příjemce OPZ ke stažení zde

Pravidla pro zapojení místních akčních skupin do OPZ při implementaci strategií CLLD ke stažení zde

Obvyklé ceny zařízení a vybavení

obvykle-ceny-zarizeni-a-vybaveni.pdf obvykle-ceny-zarizeni-a-vybaveni.pdf [PDF, velikost: 3,7 MB]


 
Logo