Turistické cíle v regionu

Přírodní park - Ždánický les se rozkládá na ploše 68 km2 a tvoří jej zachovaný segment krajiny s vysokými biologickými a estetickými hodnotami. Posláním parku je zachování a podpora přírodních a kulturních hodnot s optimálními podmínkami pro individuální rekreaci v přírodě. Asfaltové lesní silničky zde vytváří výborné podmínky pro cykloturistiku, zejména na hlavním hřebeni.

Tvrz v Bošovicích je velká goticko-renesanční tvrz s dochovanými architektonickými detaily a patří k pozoruhodným objektům svého druhu na jižní Moravě. 

Stará Pošta. Stará pozořická pošta z roku 1785 (dnes soukromý objekt), která sloužila jako bydlí poštmistra, úřadovna i hostinská místnost. Před bitvou u Slavkova tu pobýval v odpoledních hodinách 28. listopadu 1805 císař Napoleon se svými maršály.

Vrch Santon se nachází v katastru obce Tvarožná, cca 10 km východně od Brna. Podle fytogeografického členění patří do oblasti středoevropské a východoevropské teplomilné flóry. Tato přírodní lokality se původně zřejmě jmenovala Padělek. Dnešní název Santon získala od Napolenových vojáků v roce 1805, jimž soužila jako významný strategický bod. Na památku je zde umístěna replika francouzského děla z doby bitvy u Slavkova, kterou zde umístili přátelé vlastivědy z Tvarožné.

Návrší Žuráň v katastru obce Podolí, známé a historicky ceněné místo bitvy u Slavkova, bylo polním velitelským stanovištěm francouzského císaře Napoleona I. Bonaparte.

Mohyla Míru je památník bitvy u Slavkova stojící na Prackém kopci asi kilometr jižně od obce Prace, v místě rozhodujícího vítězství Francouzů nad Rusy a Rakušany. Vznikla mezi lety 1910 a 1912, iniciátorem stavby byl vlastenecký brněnský kněz a pedagog Alois Slovák, navrhl a postavil ji významný český architekt Josef Fanta. V secesním stylu zpodobňuje staroslovanskou mohylu - 4 sochy štítonošů symbolizují Francii, Rakousko, Rusko a Moravu. Otevření památníku bylo odloženo kvůli první světové válce a konalo se až roku 1923. Jedná se o 26 metrů vysoký komolý jehlan. Uvnitř najdeme 10x10 metrů velkou kapli s kostnicí, v níž jsou uloženy kosti nalezené na bojišti. Zaklenutí čtvercové kaple vytváří pozoruhodnou akustiku - šepot v jednom rohu je v protilehlém slyšet ve stejné hlasitosti. Nedaleko památníku se nachází muzeum s expozicí Bitvy tří císařů.

Zámek Slavkov u Brna - monumentální barokní zámek je jedním z nejvýznamnějších a zároveň umělecky nejhodnotnějších zámků na Moravě. Objekt se třemi křídly, velkoryse řešeným čestným dvorem a půlkruhovými konírnami nahradil renesančně přestavěnou středověkou tvrz. Stavbu zahájil na sklonku 17. století Dominik Ondřej Kounic podle projektu italského architekta D. Martinelliho z Luccy. Práce trvaly více než půl století. 

Zámek Bučovice - renesanční zámek s překrásným nádvořím a vzácnou manýristickou fontánou. Stavba zámku započala r. 1567 na místě původní bučovické tvrze. Díky zdobeným interiérům a bohatému zdobení štuky byl ve své době jednou z nejnádhernějších staveb na Moravě. Zámek se zachoval v čisté renesanční podobě a přístupné jsou mj. reprezentační místnosti západního křídla, zdobené malbami a vzácnými štukatérskými pracemi italských mistrů.