Transparentní regionální rozvoj na principu metody LEADER

MAS Slavkovské bojiště, z.s. se zapojila do 22. kola výzvy z opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce.

Výstupem projektu je metodika, která shrnuje vhodná doporučení pro práci v místních akčních skupinách - výběr projektů, práce s hodnotiteli, příklady dobré praxe...

20150609-mas-metodika-v9.pdf 20150609-mas-metodika-v9.pdf [PDF, velikost: 3,6 MB]

Výstupy byly prezentovány na konferenci v Choceradech 8.6.2015. Více na http://www.szif.cz/cs/realizace-projektu-spoluprace