SWOT analýza MAP Šlapanice

SWOT analýza má odrážet aktuální stav vzdělávání v území a sloužit jako podklad pro zvážení možností rozvoje. Byla stanovena na základě dotazníkového šetření MŠMT mezi MŠ a ZŠ a připomínkovaná Řidícím výborem MAP Šlapanice dne 9.6.2016. Pracovní verze je k dispozici k připomíkování pro všechny další aktéry vzdělávání v území, především pro zájmové organizace.

swot-map-slapanice-po-rv1.pdf swot-map-slapanice-po-rv1.pdf [PDF, velikost: 296,1 kB]