Strategický investiční rámec MAP Šlapanice

Zde naleznete strategický rámec Místního akčního plánu SO ORP Šlapanice sestavený na základě informací poskytnutých od škol a neziskových organizací v období od května do listopadu 2016. Shrnuje rámec cílů a priorit vzdělávání na Šlapanicku v období 2016-2023. Tento dokument je "živý" a podléhá změnám v pololetních intervalech podle toho, jak se budou cíle vzdělávání naplňovat a z nové situace případně vyplynou nové cíle.

Strategický rámec investic, tedy tabulková část dokumentu, bude povinnou součástí veškerých žádostí o dotace z IROPu - výstavby, oprav a infrastruktury. Může být vyžadován i u dalších dotačních titulů.

Strategický rámec byl schválen řídícím výborem MAP 1. 12. 2016. Ve stávající podobě zůstává platný minimálně do 1. 6. 2017, pak je možná jeho aktualizace

map-orp-slapanice-strategicky-ramec.pdf map-orp-slapanice-strategicky-ramec.pdf [PDF, velikost: 76,2 kB]