Strategický investiční rámec MAP Šlapanice

Zde naleznete strategický rámec Místního akčního plánu SO ORP Šlapanice sestavený na základě informací poskytnutých od škol a neziskových organizací v období od května do listopadu 2016. Shrnuje rámec cílů a priorit vzdělávání na Šlapanicku v období 2016-2023. Tento dokument je "živý" a podléhá změnám v pololetních intervalech podle toho, jak se budou cíle vzdělávání naplňovat a z nové situace případně vyplynou nové cíle.

Strategický rámec investic, tedy tabulková část dokumentu, bude povinnou součástí veškerých žádostí o dotace z IROPu - výstavby, oprav a infrastruktury. Může být vyžadován i u dalších dotačních titulů. Strategický rámec byl schválen řídícím výborem MAP 1. 12. 2016. 

Aktualizace Strategického rámce MAP Šlapanice verze 3 – k 18. 1. 2018

sr-map-slapanice-20180118.pdf sr-map-slapanice-20180118.pdf [PDF, velikost: 1,2 MB]

Aktualizace Strategického rámce MAP Šlapanice verze 2 – k 29. 6. 2017

sr-map-slapanice-v3-20170629.pdf sr-map-slapanice-v3-20170629.pdf [PDF, velikost: 525,5 kB]

Strategický rámec MAP Šlapanice verze 1 schválená 1.12.2016

map-orp-slapanice-strategicky-ramec.pdf map-orp-slapanice-strategicky-ramec.pdf [PDF, velikost: 76,2 kB]