Strategický rámec MAP Bučovice

Strategický rámec MAP popisuje cíle a priority pro vzdělávání v ORP Bučovice do roku 2023. V rámci tvorby tohoto dokumentu byli osloveni všichni vzdělavatelé a volnočasové organizace mládeže, všichni dostali možnost zapojit se do tvorby strategického dokumentu a tvořit vizi společné budoucnosti. Strategický rámec odráží potřeby tak, jak je definovali vzdělavatelé v území Bučovicka. Jde o "živý" dokument, který je žádoucí obnovovat a upravovat podle toho, jak se podmínky vzdělávání (materiální i personální) proměňují v čase.

Hlavní priority pro vzdělávání na Bučovicku ale jsou (a nejspíš i do roku 2023 zůstanou):

 • Rovný přístup ke vzdělávání pro všechny žáky
  • představte si školu, která má psychologa, když ho potřebuje, asistenty nejen ve školách, ale i v DDM (protože vzdělávání přece nekončí tím, že chodíme do školy), konec klecových šaten (aby se děti s pohybovými omezeními vůbec měly kde přezout), pestrou nabídku logopedických pomůcek i aktivit ve školkách, aktivity pro nadané žáky. Ne že by to všechno do roku 2023 všude bylo, ale chceme o to usilovat.
 • Kvalitní materiální i personální vybavení vzdělávacích institucí
  • představte si, že se děti můžou učit různými formami. To už je dávno pravda, nikdo už nesedí strnule v lavici a nezapisuje 45 minut - děti se učí i prostřednictvím pokusů, projektových dnů, exkurzí, v kroužcích, na výletech ... Školy, vedoucí kroužků i rodiče si myslí, že to je dobře a že by to tak mělo zůstat. Proto je ale důležité, aby se i učitelé a vedoucí dětských oddílů, kroužků a volnočasových aktivit měli kde inspirovat.
  • představte si, že ve školách jsou nejenom barevné nástěnky, příjemná atmosféra na chodbách a různé pomůcky pro výuku. Ale hlavně že do školy nezatéká, budova nepromrzá, kotelna funguje a kapacita školy stačí pro všechny děti.
 • Využití potenciálu pro spolupráci
  • představte si, že škola není v regionu sama - učitelé a ředitelé se scházejí, sdílejí své dobré zkušenosti a informují se o aktivitách škol, spolupracují s DDM, hasiči, sokoly, a dalšími neziskovkami, aby nabídka kroužků mimo školu i projektových dnů ve škole byla pestrá a aby si každé dítě mohlo najít to, co ho baví, v partě kamarádů, se kterými je mu dobře

Strategický rámec investic byl sestavený na základě dosavadních informací poskytnutých od škol a neziskových organizací. Strategický rámec bude povinnou součástí veškerých žádostí o dotace z IROPu, tedy výstavby, oprav a infrastruktury. U podaných žádostí se bude důležitý „soulad s MAP“ – zda klíčové kompetence uvedené v žádostech odpovídají informacím uvedeným ve strategickém rámci MAP.

Strategický rámec byl schválen řídícím výborem MAP 29. listopadu 2016 v podobě uvedené níže, zůstane platný do další revize, která je možná od 30. 5. 2017.

sr-map-bucovice.pdf sr-map-bucovice.pdf [PDF, velikost: 2,4 MB]