S divadlem poznáváme naše regiony

Partnerský projekt na podporu místních divadelních spolků MAS Za humnama, MAS Společná cesta a MAS Podhorácko z PRV IV.2.1 Realizace projektů spolupráce.
 
Cílem projektu je přiblížit široké veřejnosti divadelní umění místních divadelních souborů. Z projektu bude zajištěno kvalitní technické vybavení pro divadelní soubory, budou uspořádány herecké kurzy a exkurze na území partnerských MAS.
 
Partneři projektu
 
koordinační MAS je MAS Za humnama, partnerskými MAS jsou MAS Společná cesta a MAS Podhorácko. 
 
Řízení projektu Mgr. Hana Tomanová, manazer@zahumnama.cz, tel. 737 127124.
 
Na území MAS jsou v projektu zapojeny tři divadelní soubory:
 
Divadlo Stodola z Jiříkovic,
 
Divadlo Antonína Vorla z Křenovic,
 
Divadelní spolek DŽO z Velatic.
 
Z partnerské MAS Společná cesta jsou v projektu: 
 
D.A.V.A. z Rousínova, 
 
APOLLO z Tučap.
 
MAS Podhorácko v projektu zastupuje 
 
ODO z Opatova.
 
 
Rozpočet projektu:
Položka Částka v Kč
Měkké akce s definovaným počtem účastníků 510 300
Měkké akce pro širokou veřejnost 270 500
Vybavení 1 588 270
Studie 6 000
Řízení projektu 881 650