Projekty spolupráce

Mladí hasiči - bezpečná budoucnost

Mladí hasiči - bezpečná budoucnost
Partnerský projekt na podporu práce s mládeží pro deset hasičských sborů na území MAS Za humnama a MAS Společná cesta z PRV IV.2.1 Realizace projektů spolupráce Řízení projektu: Ludmila Kolářová, manažer MAS Společná cesta, tel. 723 000460, e-mail: mas.spolecnacesta@seznam.cz Koordinátor projektu pro MAS Společná cesta: Jitka Fabiánová, tel. 724 761 977, e-mail: vys0150@du.acvyskov.cz Koordinátor projektu pro MAS Za humnama: Jaromír Konečný, tel. 724 990 393, email: konecny.jaromir@gmail.com     Cíle…

S divadlem poznáváme naše regiony

S divadlem poznáváme naše regiony
Partnerský projekt na podporu místních divadelních spolků MAS Za humnama, MAS Společná cesta a MAS Podhorácko z PRV IV.2.1 Realizace projektů spolupráce.   Cílem projektu je přiblížit široké veřejnosti divadelní umění místních divadelních souborů. Z projektu bude zajištěno kvalitní technické vybavení pro divadelní soubory, budou uspořádány herecké kurzy a exkurze na území partnerských MAS.   Partneři projektu:    koordinační MAS je MAS Za humnama, partnerskými MAS jsou MAS…

Za tradicí moravského venkova

Za tradicí moravského venkova
Cílem projektu je ve spolupráci s místními základními školami provést zmapování tradiční produkce, potravinářské i řemeslné a informaci o tradičních producentech v území poskytnout široké veřejnosti. Výstupem bude vytvoření webové prezentace producentů v území, tištěná publikace (katalog) těchto producentů, která bude k dispozici pro všechny obce a města v území, dále o vybraných nejzajímavějších tradičních výrobách bude pořízeno video,…

Transparentní regionální rozvoj na principu metody LEADER

Transparentní regionální rozvoj na principu metody LEADER
MAS Slavkovské bojiště, z.s. se zapojila do 22. kola výzvy z opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce. Výstupem projektu je metodika, která shrnuje vhodná doporučení pro práci v místních akčních skupinách - výběr projektů, práce s hodnotiteli, příklady dobré praxe... Výstupy byly prezentovány na konferenci v Choceradech 8.6.2015. Více…

Milion stromů pro Jihomoravský kraj

Milion stromů pro Jihomoravský kraj
MAS Slavkovské bojiště se zapojila do projektu "Aktivizace rozvojového potenciálu Jihomoravského kraje prostřednictvím místních akčních skupin v období 2014-2020". Jednou z aktivit projektu je aktivizace místních společenství na záchraně a obnově tradičního ovocnářství a vinařství na jižní Moravě. MAS Slavkovské bojiště v březnu oslovila členy a starosty v území s nabídkou výsadeb. Zájem byl obrovský, především ze strany starostů obcí a aktivních členů z řad NNO.…