O nás

Kontakt

Kontakt
MAS Slavkovské bojiště, z.s. je spolkem podle zákona č.89/2012 Sb., zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl L, vložka 11701 Sídlo:            MAS Slavkovské bojiště, z.s.           Hrušky 166           683 52 Hrušky Konzultační hodiny: Po - Pá 9:00 - 15:00, po telefonické domluvě i v jiný čas. Kontakty:  Mgr. Jan Grolich předseda  Mgr. Hana Tomanová manažerka CLLD Tel.: 604 318 732 E-mail:…

Organizační struktura

Organizační struktura
Nejvyšším orgánem MAS Slavkovské bojiště je valná hromada. Rozhoduje o všech důležitých věcech činnosti spolku, určuje počet členů rady, kontrolní komise a členů výběrové komise. Schvaluje strategii a cíle dalšího rozvoje spolku a vymezuje zásady činnosti rady pro další období. Statutárním zástupcem je předseda spolku. Mgr. Jan Grolich, předseda, Divadelní spolek DŽO o.s. Velatice Petr Kříž, místopředseda, FO Mgr. Hana Tomanová, manažerka MAS Rada MAS Slavkovské bojiště je pětičlenná a…

Členové

Členové
Členem spolku může být každá právnická a fyzická osoba starší 18-ti let, která má na území spolku trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu, nebo má pro toto území místní příslušnost nebo působnost a ztotožňuje se s cíli činnosti spolku. Členství vzniká na základě písemného přistoupení a schválením valnou hromadou. Právnické osoby zastupují ve spolku statutární zástupci, pokud stanovy nestanoví jinak. Členská základna je rozdělena do šesti…

Dokumenty

Dokumenty
Stanovy MAS Slavkovské bojiště, z.s.  Jednací řád Valné hromady MAS Slavkovské bojiště, z.s. Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2015 Směrnice č.1_Oběh účetních dokladů Směrnice č.2_Dlouhodobý majetek a odpisový plán Směrnice č.3_Vedené pokladny Směrnice č.4_Inventarizace Směrnice č.5_Účetnictví Spisový, skartační a archivní…

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky
OS MAS Za humnama má zřízen profil zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/os-mas-za-humnama.

Informační materiál ke stažení

Informační materiál ke stažení
Logo ke stažení Informační leták o projektu Za tradicí moravského venkova Brožura z projektu S divadlem poznáváme naše regiony Informační leták o projektu Mladí hasiči - bezpečná budoucnost Metodika - projekt spolupráce 10 MAS  

Zápisy z jednání rady MAS Slavkovské bojiště

Zápisy z jednání rady MAS Slavkovské bojiště
Zápis z jednání rady MAS Slavkovské bojiště za rok 2017 Zápis z jednání rady MAS Slavkovské bojiště ze dne 30.1.2017 Zápis z jednání rady MAS Slavkovské bojiště ze dne 3.4.2017 Zápis z jednání rady MAS Slavkovské bojiště ze dne 4.5.2017 Zápis z jednání rady MAS Slavkovské bojiště ze dne 5.9.2017 Zápis z jednání rady MAS Slavkovské bojiště ze dne 30.10.2017 Zápis z jednání rady MAS Slavkovské bojiště ze dne 8.11.2017 Zápis z…

Zápisy z Valné hromady MAS Slavkovské bojiště

Zápisy z Valné hromady MAS Slavkovské bojiště
Zápis z Valné hromady MAS Slavkovské bojiště z 30.11.2017 Další dokumenty:   Zápis z Valné hromady MAS Slavkovské bojiště z 28.11.2016 Rozpočet na rok 2017 Zápis z Valné hromady MAS Slavkovské bojiště z 20.6.2016 Zpráva kontrolní komise Zápis z Valné hromady MAS Slavkovské bojiště ze dne 14. 12. 2015 Rozpočet na rok 2016 Zápis z Valné hromady MAS Slavkovské bojiště ze dne 14. 12.…