MAP Šlapanice

MAS Slavkovské bojiště je zpracovatelem Místního akčního plánu pro vzdělávání ve správním obvodu ORP Šlapanice (číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000404). Cílem projektu je vytvořit podmínky a rozvíjet aktivní spolupráci místních aktérů při plánování dalšího rozvoje vzdělávání na území ORP Šlapanice. Prostřednictvím budování partnerství, znalostních kapacit, společného akčního plánování a dalších aktivit dojde k přípravě místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. Do přípravy dokumentu budou zapojeni zástupci všech relevantních aktérů z oblasti vzdělávání a výchovy v regionu. 

MAP Šlapanice má na starosti Vladislava Vaněčková, tel. 777 937 032, mail: koordinator@mas-slavkovskebojiste.cz

Projekt je financovaný z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Realizace projektu byla zahájena 1. března 2016 a bude ukončena v září roku 2017. 

Finální verze strategického dokumentu MAP Šlapanice

strategicky-dokument-map-slapanice.pdf strategicky-dokument-map-slapanice.pdf [PDF, velikost: 1,9 MB]

priloha-map-c.-1-strategicky-ramec.pdf priloha-map-c.-1-strategicky-ramec.pdf [PDF, velikost: 525,5 kB]

priloha-map-c.-2a-navrh-aktivit-ap.pdf priloha-map-c.-2a-navrh-aktivit-ap.pdf [PDF, velikost: 72,6 kB]


 

 

 

Uskutečněné aktivity v rámci MAP

Prezentace z úvodního setkání s řediteli a zřizovateli škol na území OPR Šlapanice konaného 30.3. 2016.

map-slapanice.pdf map-slapanice.pdf [PDF, velikost: 1,8 MB]

Fotografie ze setkání jsou umístěny ve fotogalerii.

 

Zápis a prezenční listina z prvního kulatého stolu konaného dne 9.6.2016.

zapis-z-kulateho-stolu-9.6.-slapanice.pdf zapis-z-kulateho-stolu-9.6.-slapanice.pdf [PDF, velikost: 780,3 kB]

prezencni-listiny-z-kulateho-stolu.pdf prezencni-listiny-z-kulateho-stolu.pdf [PDF, velikost: 1,3 MB]

Prezentace z kulatého stolu

map-slapanice-ks.pptx map-slapanice-ks.pptx [PPTX, velikost: 1,0 MB]

Zápis a prezenční listina z prvního jednání řídícího výboru konaného dne 9.6.2016.

zapis-z-rv-slapanice-9.6.2016.pdf zapis-z-rv-slapanice-9.6.2016.pdf [PDF, velikost: 1,4 MB]

prezencni-listina-rv-9.6.2016.pdf prezencni-listina-rv-9.6.2016.pdf [PDF, velikost: 445,3 kB]

Status Řídícího výboru MAP a jednací řád

status-rv-slapanice.pdf status-rv-slapanice.pdf [PDF, velikost: 1,2 MB]

Fotografie ze setkání jsou umístěny ve fotogalerii.

Prezentace a zápis z II. setkání řídícího výboru dne 24.8.2016 - schválení vize MAP, pracovní verze strategického rámce investic a tematického zaměření pracovních skupin

2016-08-24-zapis-ii.rv.pdf 2016-08-24-zapis-ii.rv.pdf [PDF, velikost: 1,5 MB]

rv2-map-slapanice.pdf rv2-map-slapanice.pdf [PDF, velikost: 157,8 kB]

Zápis ze III. setkání ŘV MAP per rollam - změna člena ŘV

2016-09-19-zapis-3.rv.pdf 2016-09-19-zapis-3.rv.pdf [PDF, velikost: 653,1 kB]

Zápis ze IV. setkání ŘV MAP per rollam - volba členů pracovních skupin MAP

2016-10-17-zapis-4.-rv.pdf 2016-10-17-zapis-4.-rv.pdf [PDF, velikost: 3,0 MB]

Zápis z V. setkání ŘV MAP - schválení strategického rámce k podání na RSK

2016-12-01-zapis-5.rv.pdf 2016-12-01-zapis-5.rv.pdf [PDF, velikost: 831,4 kB]

map-orp-slapanice-strategicky-ramec.pdf map-orp-slapanice-strategicky-ramec.pdf [PDF, velikost: 99,5 kB]

Zápis ze VI. setkání ŘV MAP per rollam - aktualizace strategického rámce MAP

2017-06-29-vi.-zapis-rv.pdf 2017-06-29-vi.-zapis-rv.pdf [PDF, velikost: 674,5 kB]

Zápis ze 7. jednání ŘV MAP 21. 9. 2017

2017-09-21-zapis-7rv.pdf 2017-09-21-zapis-7rv.pdf [PDF, velikost: 1,6 MB]

Zápis z 8. jednání ŘV per rollam 25. - 30. 9. 2017

2017-09-25-30-zapis-8rv-pr.pdf 2017-09-25-30-zapis-8rv-pr.pdf [PDF, velikost: 968,8 kB]

Pozvánka na první setkání pro ředitele a starosty 30. 3. 2016

171-pozvanka-na-map.docx 171-pozvanka-na-map.docx [DOCX, velikost: 61,0 kB]

Analýza podkladů pro MAP – MAP Šlapanice

 

Ohlédnutí: čtenářská gramotnost I.

Ohlédnutí: čtenářská gramotnost I.
Koncem září se v Pozořicích sešla první skupina učitelů, kteří se rozhodli využít místní akční plánování, aby se podělili o to, co jim ve škole funguje. Nad tématem čtenářské gramotnosti se 22.9. odpoledne sešly učitelky ze 4 mateřských škol a 6 základních škol v ORP Šlapanice. Češtinářky Mgr. Anna Hanychová a Mgr. Marta Holbová nám ukázaly studovnu školy s vybavenou knihovnou a provedly nás aktivitami, které se žáky realizují ve čtenářských dílnách. A…

Ohlédnutí: Základy vyjednávání

Ohlédnutí: Základy vyjednávání
Po čem školy touží? Tuhle zásadní otázku si tým "místních akčních plánovačů" kladl ještě dlouho předtím, než se začalo něco dít. Ptali jsme se na kulatém stole, rozesílali dotazníky, sbírali jsme podněty při osobních setkáních. A první výrazná, hlasitá odpověď byla: "INKLUZE! Ale počkejte s tím, až si vyřešíme otazníky s našimi poradnami, až si vyřešíme InSpis, až budeme mít všechna doporučení, protože do té doby stejně není na co reagovat." V…

Ohlédnutí: Dílna divadelní improvizace

Ohlédnutí: Dílna divadelní improvizace
V lednu jsme do Střelic pozvali lektorku divadelních dílen Denisu Tchelidze ze spolku Proraptor, učitelku dramatické výchovy, která má zkušenosti se všemi věkovými kategoriemi dětí a žáků. "Národkářkám" připravila takový program, aby zbytečně nezabředávaly do metodik a technik, které zaberou spoustu času, ale aby si z dílny odnesly motivační techniky a hry, které zaberou pár minut, bez problémů se dají vměstnat do pětačtyřicetiminutové hodiny a pedagog si je může tvarovat podle aktuálního tématu hodiny. Do…

Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže

Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže
Ve výtvarné části soutěže "Škola je bezva", kterou MAS Bobrava, Moravský Kras a Slavkovské bojiště společně vyhlásily v září 2016 se sešlo třicet nádherných výkresů. Soutěž se konala pod záštitou projektů MŠMT: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000404 Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šlapanice a CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000402 Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Bučovice, je spolufinancována ze zdrojů Evropské unie v OP VVV. Při kreslení…

Vyhlášení výsledků literární soutěže

Vyhlášení výsledků literární soutěže
V literární části soutěže "Škola je bezva", kterou MAS Bobrava, Moravský Kras a Slavkovské bojiště společně vyhlásily v září 2016 se sešlo přes šedesát literárních děl - slohových prací, básní, dokonce i komiksů. Soutěž se konala pod záštitou projektů MŠMT: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000404 Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šlapanice a CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000402 Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Bučovice, je…

Ohlédnutí: Profil na stránku v Podolí

Ohlédnutí: Profil na stránku v Podolí
Když jsme domlouvali termín a místo na seminář, který bude podporovat inkluzi, v pozvánce jsme slibovali, že to bude " tvůrčí seminář zaměřený na inkluzi v ryze praktickém neadministrativním duchu, profil dítěte na jednu stránku pomáhá rodině i škole dosáhnout společného cíle - aby se dítě ve škole cítilo dobře a posilovalo své kladné schoposti, dovednosti a vlastnosti". A bylo to přesně tak a mnohem víc! Sešly se učitelky, ředitelky, asistentky i školní psycholožka, všechny úžasné ženy, s obrovskou…

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci
V rámci projektu Místní akční plán SO ORP Šlapanice, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000404 vzniklo Memorandum o spolupráci, které vyjadřuje ochotu škol, spolků, zřizovatelů a všech dašlích institucí, které se věnují vzdělávání, zapojovat se do spolupráce a podílet se na rozvoji vzdělávání. K memorandu můžete přistoupit prostě tak, že vyplníte jeho poslední stranu, vytisknete ji, podepíšete jménem organizace a zašlete ji na adresu MAS Slavkovské bojiště, z.s., Hrušky 166, 683 52…

Analýza podkladů pro MAP

Analýza podkladů pro MAP
V rámci zpaovávání strategického dokumentu Místní akční plán SO ORP Šlapanice vyzýváme všechny vzdělavatele, rodiče a další osoby, které se o téma vzdělávání v regionu zajímají, aby připomínkovali výstupy dotazníkového šetření OP VVV, na jejichž základě budou definovány priority rozvoje vzdělávání v území. Prosíme, zasílejte své připomínky na adresu koordinator@mas-slavkovskebojiste.cz do 8.6.2016 Pokud o připomínkování projeví…

Návrh dlouhodobých priorit rozvoje vzdělávání

Návrh dlouhodobých priorit rozvoje vzdělávání
Ze setkání kolem kulatého stolu v projektu Místní akční plán SO ORP Šlapanice (reg. č. projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000404) vyplynuly následující priority pro rozvoj a zkvalitňování vzdělávání z území SO ORP Šlapanice: Infrastruktura Lidské zdroje Podpora spolupráce Tyto priority by se měly prolínat aktivitami na podporu předškolního vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti, zavádění a podpory inkluzivních principů ve školách, podpory dětské iniciativy a…

Návrh strategického rámce SR MAP

Návrh strategického rámce SR MAP
V projektu Místní akční plán SO ORP Šlapanice  (reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000404) byla stanovena společná vize rozvoje vzdělávání, kterou Řídící výbor odsouhlasil v následující podobě:   Všechny vzdělávací organizace na Šlapanicku disponují dobrými podmínkami pro kvalitní činnost. Spolupracují na zajištění komplexní a kvalitní nabídky formálního i neformálního vzdělávání pro všechny děti a žáky napříč…

Škola je bezva – výtvarná část

Škola je bezva – výtvarná část
Ve výtvarné části soutěže Škola je bezva, kterou pořádaly MASky Bobrava, Moravský kras a Slavkovské bojiště jako aktivitu Místního akčního plánování rozvoje vzdělávání zvítězili malíři z MŠ Omice a ZŠ Brankovice. Škola dětských snů je barevná, dá se v ní běhat, skákat, ale taky sedět v lavici a usmívat se na paní učitelku (která se na oplátku usmívá na děti). V takové škole můžete být ve dne v noci. Možná si vybavujete říkanku: "Namažeme…

Škola je bezva – literární část

Škola je bezva – literární část
V literární části soutěže "Škola je bezva", kterou MAS Bobrava, Moravský Kras a Slavkovské bojiště společně vyhlásily v září 2016 se sešlo přes šedesát literárních děl - slohových prací, básní, dokonce i komiksů. Soutěž se konala pod záštitou projektů MŠMT: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000404 Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šlapanice a CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000402 Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Bučovice, je…

Kulaté stoly k tématu vzdělávání na Šlapanicku a Bučovicku

Kulaté stoly k tématu vzdělávání na Šlapanicku a Bučovicku
Zveme všechny, kdo mají zájem o vzdělávání dětí a mládeže, na kulaté stoly k tématu rozvoje vzdělávání. Budou se konat 12. 6. od 15:00 na MÚ Šlapanice, v Brně na Opuštěné a 20. 6. od 15:00 v ZŠ Bučovice 710. Kulaté stoly se konají v rámci projektů MAP ORP Bučovice a MAP ORP Šlapanice, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000402 a CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000404. Dozvíte se, co se za rok projektu změnilo, co školy společně plánují, jaké jsou priority pro vzdělávání do roku 2023 a jak na nich spolupracovat.…