MAP Bučovice

MAP Slavkovské bojiště je zpracovatelem Místního akčního plánu pro vzdělávání ve správním obvodu ORP Bučovice (číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0./0.0/15_005/0000402). Cílem projektu je vytvořit podmínky a rozvíjet aktivní spolupráci místních aktérů při plánování dalšího rozvoje vzdělávání na území ORP Bučovice. Prostřednictvím budování partnerství, znalostních kapacit, společného akčního plánování a dalších aktivit dojde k přípravě místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. Do přípravy dokumentu budou zapojeni zástupci všech relevantních aktérů z oblasti vzdělávání a výchovy v regionu. 

MAP Bučovice má na starosti Vladislava Vaněčková, tel. 777 937 032, mail: koordinator@mas-slavkovskebojiste.cz

Projekt je financovaný z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Realizace projektu byla zahájena 1. března 2016 a bude ukončena v září roku 2017. 

Finální verze strategického dokumentu MAP Bučovice


priloha-c.-2a-akcni-plan-bucovice.pdf priloha-c.-2a-akcni-plan-bucovice.pdf [PDF, velikost: 216,2 kB]

priloha-c.-2b-akcni-plan-sablony.pdf priloha-c.-2b-akcni-plan-sablony.pdf [PDF, velikost: 249,3 kB]

priloha-c.-3-relevantni-akteri.pdf priloha-c.-3-relevantni-akteri.pdf [PDF, velikost: 653,2 kB]

 

 

 

Uskutečněné aktivity v rámci MAP

První setkání realizačního týmu s aktéry v oblasti vzdělávání se uskuteční 4.4.2016 v 15:00 hodin na MÚ v Bučovicích.

pozvanka-na-map-b.docx pozvanka-na-map-b.docx [DOCX, velikost: 61,1 kB]

Prezentace z úvodního setkání s řediteli a zřizovateli škol na území OPR Bučovice konaného 4.4. 2016.

map-bucovice.pdf map-bucovice.pdf [PDF, velikost: 1,8 MB]

Zápis a prezenční listina z prvního kulatého stolu konaného dne 15.6.2016

Prezentace z prvního kulatého stolu

map-bucovice-ks.pptx map-bucovice-ks.pptx [PPTX, velikost: 1,0 MB]

Zápis a prezenční listina z prvního jednání řídícího výboru konaného dne 15.6.2016.

2016-06-15-zapis-rv.pdf 2016-06-15-zapis-rv.pdf [PDF, velikost: 2,0 MB]

2016-06-15-prezencni-listina-rv.pdf 2016-06-15-prezencni-listina-rv.pdf [PDF, velikost: 433,3 kB]

Fotografie ze setkání jsou umístěny ve fotogalerii.

Zápis a prezenční listina z druhého jednání řídícího výboru konaného dne 23.8.2016.

zapis-ii.-rv-orp-bucovice.pdf zapis-ii.-rv-orp-bucovice.pdf [PDF, velikost: 1,7 MB]

prezencni-listina-b.pdf prezencni-listina-b.pdf [PDF, velikost: 489,0 kB]

Zápis a prezenční listina z třetího jednání řídícího výboru konaného dne 18.10.2016.

2016-10-18-zapis-iii.rv.pdf 2016-10-18-zapis-iii.rv.pdf [PDF, velikost: 2,1 MB]

2016-10-18-iii.rv-prezencka.pdf 2016-10-18-iii.rv-prezencka.pdf [PDF, velikost: 434,3 kB]

Zápis a prezenční listina ze čtvrtého jednání řídícího výboru konaného dne 29.11.2016.

2016-11-29-zapis-4.-rv.pdf 2016-11-29-zapis-4.-rv.pdf [PDF, velikost: 1,1 MB]

2016-11-29-prezence-iv.-rv.pdf 2016-11-29-prezence-iv.-rv.pdf [PDF, velikost: 425,5 kB]

Zápis z druhého setkání kulatého stolu pro všechny aktéry ve vzdělávání ze dne 20. 6. 2017

2017-06-20-zapis-2.ks.pdf 2017-06-20-zapis-2.ks.pdf [PDF, velikost: 159,8 kB]

Zápis z řídícího výboru konaného per rollam 24.7.-6.8. 2017

2017-07-24-08-06-zapis-rv-bucovice.pdf 2017-07-24-08-06-zapis-rv-bucovice.pdf [PDF, velikost: 1,2 MB]

Zápis z řídícího výboru konaného 25.9. 2017

2017-09-25-zapis-8.rv.pdf 2017-09-25-zapis-8.rv.pdf [PDF, velikost: 1,8 MB]

Zápis z řídícího výboru konaného per rollam 25.-30. 9. 2017

2017-09-25-30-zapis-rv-per-rollam.pdf 2017-09-25-30-zapis-rv-per-rollam.pdf [PDF, velikost: 636,6 kB]

Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže

Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže
Ve výtvarné části soutěže "Škola je bezva", kterou MAS Bobrava, Moravský Kras a Slavkovské bojiště společně vyhlásily v září 2016 se sešlo třicet nádherných výkresů. Soutěž se konala pod záštitou projektů MŠMT: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000404 Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šlapanice a CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000402 Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Bučovice, je spolufinancována ze zdrojů Evropské unie v OP VVV. Při kreslení…

Vyhlášení výsledků literární soutěže

Vyhlášení výsledků literární soutěže
V literární části soutěže "Škola je bezva", kterou MAS Bobrava, Moravský Kras a Slavkovské bojiště společně vyhlásily v září 2016 se sešlo přes šedesát literárních děl - slohových prací, básní, dokonce i komiksů. Soutěž se konala pod záštitou projektů MŠMT: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000404 Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šlapanice a CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000402 Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Bučovice, je…

Ohlédnutí: exkurze do MŠ Pramínek

Ohlédnutí: exkurze do MŠ Pramínek
Jak se dělá balón? To vezmete: pár učitelek z mateřské školy výrobce horkovzdušných balónů, který učitelkám srozumitelně vysvětlí technologický postup výroby a pustí je s dětmi na exkurzi poměrně málo času, aby děti po exkurzi všechno nezapomněly školku s prostorem uspořádaným tak, aby se děti mohly rozdělit do skupinek a věnovat se různým aktivitám (říkejte tomu třeba centra aktivit) týdenní plán výroby balónu krok za krokem (rozdělený tak, aby se využila většina center…

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci
V rámci projektu Místní akční plán SO ORP Bučovice, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000402 vzniklo Memorandum o spolupráci, které vyjadřuje ochotu škol, spolků, zřizovatelů a všech dašlích institucí, které se věnují vzdělávání, zapojovat se do spolupráce a podílet se na rozvoji vzdělávání. K memorandu můžete přistoupit prostě tak, že vyplníte jeho poslední stranu, vytisknete ji, podepíšete jménem organizace a zašlete ji na adresu MAS Slavkovské bojiště, z.s., Hrušky 166, 683 52 Hrušky. Memorandum…

Kulaté stoly k tématu vzdělávání na Šlapanicku a Bučovicku

Kulaté stoly k tématu vzdělávání na Šlapanicku a Bučovicku
Zveme všechny, kdo mají zájem o vzdělávání dětí a mládeže, na kulaté stoly k tématu rozvoje vzdělávání. Budou se konat 12. 6. od 15:00 na MÚ Šlapanice, v Brně na Opuštěné a 20. 6. od 15:00 v ZŠ Bučovice 710. Kulaté stoly se konají v rámci projektů MAP ORP Bučovice a MAP ORP Šlapanice, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000402 a CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000404. Dozvíte se, co se za rok projektu změnilo, co školy společně plánují, jaké jsou priority pro vzdělávání do roku 2023 a jak na nich spolupracovat.…