Harmonogram výzev MAS Slavkovské bojiště z IROP

    Harmonogram výzev pro IROP - CLLD  
Registrační číslo strategie: CLLD_17_03_001 PO 4 - Komunitně vedený místní rozvoj  
Název MAS: MAS Slavkovské bojiště, z.s. SC 4.1 (kolové výzvy MAS)  
Kraj: Jihomoravský          
           
Číslo a název výzvy
ŘO IROP 
Název výzvy MAS, popř. číslo MAS Alokace výzvy  Odhad
Plánovaný měsíc a rok vyhlášení výzvy Plánovaný měsíc a rok zahájení  příjmu žádostí o podporu Plánovaný měsíc a rok ukončení příjmu žádostí o podporu  Celková alokace (CZK) Průměrná velikost projektu (CZK)
68. Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání - Mateřské školy 05/2018 06/2018 08/2018 12 000 000 6 000 000
68. Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání - Základní školy 05/2018 06/2018 08/2018 15 000 000 5 000 000
53. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Bezpečnost v obcích 05/2018 06/2018 08/2018 13 732 180 1 950 000
62. Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD MAS Slavkovské bojiště, z.s. - IROP - Rozvoj sociálních služeb 05/2018 06/2018 08/2018 3 000 000 1 000 000