Fotogalerie

Exkurze do Bioskopu

Exkurze do Bioskopu

V listopadu jsme se s učitelkami ze základních a mateřských škol vydaly do vědeckého centra Masarykovy univerzity Bioskop. Dozvěděly jsme se, co všechno je tu možné a vlastníma rukama jsme si osahaly tolik pokusů, že to vystačí na celý školní rok.

Setkání Krajské sítě MAS Jihomoravského kraje

Setkání Krajské sítě MAS Jihomoravského kraje

Setkání Krajské sítě MAS dne 11. 11. v Kyjově.

Kulatý stůl a jednání řídícího výboru pro MAP Bučovice

Kulatý stůl a jednání řídícího výboru pro MAP Bučovice

Dne 15.6.2016 se konal první kulatý stůl a proběhno první jednání řídícího výboru pro tvorbu Místního akčního plánu pro ORP Bučovice.

Kulatý stůl a jednání řídícího výboru pro MAP Šlapanice

Kulatý stůl a jednání řídícího výboru pro MAP Šlapanice

Dne 9.6. 2016 se uskutečnilo první setkání kulatého stolu a první jednání řídícího výboru v rámci tvorby Místního akčního plánu pro ORP Šlapanicko.

Valná hromada MAS Slavkovské bojiště 20.6.2016

Valná hromada MAS Slavkovské bojiště 20.6.2016

Jednání Valné hromady MAS Slavkovské bojiště dne 20.6.2016,

Kulaté stoly od 14.5.-13.6.2013

Kulaté stoly od 14.5.-13.6.2013

MAS Za humnama děkuje všem, kteří se zúčastnili kulatých stolů nebo vyplnili náš dotazník. Vaše náměty a připomínky nezapadnout a promítnou se do nové strategie území, na které pracujeme.

Herecký kurz v Rostěnicích

Herecký kurz v Rostěnicích

Druhý víkend v červnu se uskutečnil první z plánovaných tří kurzů pro herce z ochotnických divadel na území tří MAS z projektu s "Divadlem poznáváme naše regiony." Celkem 32 účastníků mělo možnost prohloubit si znalosti v oboru hereckého pohybu, herecké mluvy a improvizace. Další z hereckých kurzů se uskuteční v září.

Režijní kurz v Rousínově

Režijní kurz v Rousínově

Druhý víkend v září se uskutečnil další z plánovaných tří kurzů pro herce z ochotnických divadel na území tří MAS z projektu s "Divadlem poznáváme naše regiony." Celkem 15 účastníků mělo možnost prohloubit si znalosti v oboru režie a obsluhy zvukové a osvětlovací techniky.

Konference ochotnických divadel

Konference ochotnických divadel
V neděli 13.10.2013 se v Křenovicích u Slavkova sešlo šest ochotnických souborů zapojených v partnerském projektu. Vyvrcholením bylo improvizační představení secvičené pro toto odpoledne.

Exkurze divadelníků z Rousínova

Exkurze divadelníků z Rousínova

V rámci projektu S divadlem poznáváme naše regiony navštívili náš region 2x zájemci z Vyškovska a jednou z Podhorácka. 
Vyvrcholením exkurzí byly divadelní představení.

Řemeslný jarmark ve Slavkově

Řemeslný jarmark ve Slavkově

V sobotu 31.5. se na náměstí ve Slavkově konal jarmark tradičních řemesel v rámci projektu Za tradicí moravského venkova.

Vydařené počasí přálo návštěvníkům, kteří přišli na oslavy Dnů Slavkova a Svatourbanských hodů. Této příležitosti využila MAS Za humnama a v rámci svého partnerského projektu Za tradicí moravského venkova uspořádala jarmark tradičních řemesel z území MAS Za humnama s kulturním programem. 

Exkurze škol z partnerských MAS

Exkurze škol z partnerských MAS

Ve dnech 24.6. a 25.6. se na území MAS za místními výrobci vypravilo na 60 dětí ze ZŠ ze Strážnice, Vnorov, Hroznové Lhoty a Dražovic.

Pracovní skupina ke přípravě strategie

Pracovní skupina ke přípravě strategie

Dne 12.5.2014 se v Křenovicích u Slavkova sešla pracovní skupina z členů MAS Slavkovské bojiště, aby společně s odborníky z firmy GaREP pracovali nad návrhem analytické části strategie MAS a navrhli možné oblasti podpory.

Řemeslo má zlaté dno

Řemeslo má zlaté dno

V sobotu 5.9.2015 se na území MAS Slavkovské bojiště konaly tři akce, které spolupořádala MAS za finanční podpory Jihomoravského kraje. V Pozořicích vznikl za intenzivní práce dvou řezbářů dendrofon, herní prvek do zahrady lesní školy. V Těšanech byly k vidění výrobky vypálené z vlastnoručně postavené hliněné pece a ve Velaticích se mohly děti zapojit při sportovním odpoledni do práce kovářů. Dík za zdařilou akci patří Jihomoravskému kraji a dalším organizátorům - Rodinnému centru Na myšáku v Těšanech, Lesnímu klubu Stromík v Pozořicích a TJ Sokol ve Velaticích.

 

Země živitelka

Země živitelka

MAS Slavkovské bojiště koncem léta prezentovala své území na Zemi živitelce v Českých Budějovicích. Na stánku NUTS II Jihovýchod společně s ostatními MAS z Jižní Moravy a Vysočiny. 

Výsadba stromů z projektu Milion stromů

Výsadba stromů z projektu Milion stromů

Výsadba stromků v lesní školce Stromík Pozořice, ve Viničných Šumicích, v Kobylnicích, ve Zbýšově, v Křižanovicích a Hruškách v rámci projektu Milion stromů pro Jihomoravský kraj.

Setkání ředitelů a zřizovatelů k tvorbě MAP Šlapanice

Setkání ředitelů a zřizovatelů k tvorbě MAP Šlapanice

Dne 30.3. 2016 se sešli zřizovatelé a ředitelé škol na území ORP Šlapanice k přípravě tvorby Místního akčního plánu. 

Setkání ředitelů a zřizovatelů k tvorbě MAP Bučovice

Setkání ředitelů a zřizovatelů k tvorbě MAP Bučovice

Dne 4.4. 2016 se sešli zřizovatelé a ředitelé škol na území ORP Bučovice k přípravě tvorby Místního akčního plánu.

Den MAS

Den MAS

V pondělí 25. 4. 2016 proběhla prezentace činnosti místních akčních skupin jižní Moravy v rámci akce Den MAS.