Dotazník investičních záměrů

Vážené ředitelky, vážení ředitelé,

děkujeme, že jste se zapojili do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Na konci roku 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uskutečnilo šetření potřeb na mateřských a základních školách za účelem efektivního nasměrování intervencí z Prioritní osy 3 OP VVV (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání). Z dotazníkového šetření vzešla agregovaná data za každé území ORP, která slouží jako základní podklad pro zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. Jedna z oblastí Vámi vyplňovaného dotazníku se týkala též Vašich budoucích projektových záměrů, které byste chtěli v následujících letech realizovat. Prosíme o bližší specifikaci Vašeho prioritního investičního záměru, jež nám pomůže ve zjištění konkrétních potřeb v území a přispěje k následnému efektivnějšímu zpracování tohoto dokumentu.

Prosíme o vyplnění dotazníku