Animace školských zařízení v OP VVV

Realizován s podporou z Integrovaného regionálního operačního programu
Realizace: 1. 5. 2016 – 31. 12. 2023
 

MAS Slavkovské bojiště bude provádět animace školských zařízení především formou metodické pomoci a konzultační činnosti mateřským a základním školám. Pomoc bude určena školám, které chtějí žádat o finanční prostředky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ.

Veškeré podpůrné činnosti bude MAS Slavkovské bojiště školám ve svém území poskytovat zdarma.

Seminář na téma Šablony – 26. 5. 5016 Křenovice

pozvanka-na-seminar-sablony.pdf pozvanka-na-seminar-sablony.pdf [PDF, velikost: 521,8 kB]

Seminář k podávání žádostí v MS2014+ k šablonám - 30. 8. 2016 Křenovice

pozvanka-ms2014-30.8.pdf pozvanka-ms2014-30.8.pdf [PDF, velikost: 495,2 kB]

Seminář k šablonám – podávání monitorovacích zpráv – 29. 6. 2017 – ZRUŠEN

2017-06-29-pozvanka-zprava-o-realizaci.pdf 2017-06-29-pozvanka-zprava-o-realizaci.pdf [PDF, velikost: 775,1 kB]